Adres e-mail przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od FSZK informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych FSZK. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o działaniach i produktach edukacyjnych FSZK.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FSZK usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń FSZK w tym zakresie.

Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została do Pana/Pani wysłana ostatnia wiadomość dotycząca działań i produktów edukacyjnych FSZK. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.