Kursy razem w klasie

Kursy programu Razem w Klasie są dla nauczycieli i nauczycielek pracujących w klasach, do których dołączają dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa. Dotyczą tematów takich jak: integracja, budowanie klasy międzykulturowej, przełamywanie bariery językowej, dbanie o dobrostan, wsparcie psychospołeczne, stres i radzenie sobie z nim, czy zabawa w edukacji.

  • Czas trwania: 2 godziny
  • Certyfikowany: TAK
  • Bezpłatny: TAK

Dzięki kursowi dowiesz się: co znaczy klasa wielokulturowa, a co międzykulturowa, jakie strategie mogą przyjmować osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w zetknięciu się z nową kulturą oraz z czego mogą wynikać ich postawy i zachowania; co dzieje się na różnych etapach procesu akulturacji; jakie są różnice między kulturą polską i ukraińską, z czego wynikają i jak mogą wpływać na proces budowania międzykulturowej klasy. 

 

  • Czas trwania: 2 godziny
  • Certyfikowany: TAK
  • Bezpłatny: TAK

Dzięki kursowi: poznasz m.in. materiały edukacyjne, aktywności i ciekawe ćwiczenia do codziennej pracy w klasie, do której dołączają uczniowie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy; dowiesz się, czym jest model 4W – 4 fundamentów międzykulturowej klasy i szkoły – oraz czym jest MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) i poznasz jego podstawowe założenia.

 

  • Czas trwania: 2 godziny
  • Certyfikowany: TAK
  • Bezpłatny: TAK

Dzięki kursowi: poznasz materiały edukacyjne z drugiego pakietu dla szkół i dowiesz się jakich obszarów tematycznych dotyczą. Zrozumiesz, jak działa organizm w sytuacjach stresowych oraz poznasz aktywności, które pozwolą Ci nauczyć się regulować poziom stresu i wspierać siebie oraz uczniów i uczennice w tym procesie.